Personuppgiftslagen (PUL) ersätts av nya dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft, den är framtagen för att skydda dig som privatperson. GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att behandlingar av dessa ska vara lagliga. En personuppgift är all slags information som

kan kopplas till dig som person, t ex namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.

 

När du blir kund hos Fastighets AB Senator och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t ex dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

 

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t ex förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

 

Fastighets AB Senator omfattas av tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva upprättar, t ex hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter i handlingar enligt vår dokumenthanteringsplan.

 

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Senator-logga

Fastighets AB Senator

Nybrogatan 35, 5tr,

SE-114 39 Stockholm

Kontakta oss

Tel: 08 - 660 58 10

Email: kundtjanst@senator.se


Våra telefontider:

Måndag-torsdag 10:00 - 16:00

Fredag 10:00 - 15:00

Lunchstängt 12:00 - 13:00

Senator-Fastigheter-fastighetsagarna-statsimissionen-AAA-rating

Producerad av Webbfabriken Webbyrå