Senator-Fastigheter-Swedenborgsgatan

FÖR HYRESGÄSTEN

Här nedan finns svar på de vanligaste frågorna för dig som hyresgäst. Skulle det vara något du undrar över och inte hittar svaret kontakta oss gärna. För att göra en felanmälan gå in på fliken Felanmälan.

Ekonomi


Hyra

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Var noga med att betala hyran i tid, att betala rätt summa samt att ange rätt avinummer för perioden. Vid försenad inbetalning kommer påminnelseavgift debiteras. Får Du ingen hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Även om Du ej fått Din hyresavi är Du skyldig att betala hyran.


Autogiro

Ansök om autogiro via din internetbank. Sök efter betalningsmottagaren som står på din senaste hyresavi. Ange ditt personnummer som betalnummer.

Det går även bra att post in en blankett till oss. Länk till blankett.


Digitala avier

Avi per e-post: Maila till kundtjanst@senator.se och meddela att ni önskar få avierna skickade till er epost istället för brevpapper. Ange adress, lägenhetens nr samt till vilken mailadress ni önskar avierna skickade till.

Digitala avier

På mina sidor kan ni se era avier samt se betalningshistorik.

Trivsel


Trivsel och ordning

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende, alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus, hiss och tvättstuga. De som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Visa extra hänsyn vardagar mellan kl. 22.00 och 08.00 samt helger mellan kl. 22.00-10.00.

Eftersom trapphus är utrymningsvägar får inget placeras så att det hindrar framkomligheten. Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker råder det rökförbud i samtliga allmänna utrymmen. Förhindra inbrott genom att stänga entrédörrar, låsa källardörrar och vara uppmärksam på om någon obehörig uppehåller sig i garage eller andra allmänna utrymmen. Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Grannarna stör

Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till hyresnämnden.

Avfall

Hushållssopor slängs i sopnedkast i trapphus eller i sopkärl på gård. Pappersåtervinning finns i anslutning till några av våra fastigheter. Se Din fastighet för mer information. Grovsoprum finns i de flesta av våra fastigheter. Här slängs endast rena grovsopor, d.v.s. inte hushållssopor, elavfall eller farligt avfall. För de fall det inte finns grovsoprum kan man istället lämna avfallet på någon av stadens fem återvinningscentraler. Läs mer här

Målning och tapetsering

Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema, annars kan Du bli skyldig att återställa lägenheten när Du flyttar. Kontakta oss innan Du påbörjar arbetet.

Boende


Tvättstuga

Respektera de tvättider som gäller och avsluta ditt tvättpass i tid. Gällande tvättider är vardagar mellan 07.00 och 22.00 samt helger mellan 10.00 och 22.00. Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finns.

Andrahandsuthyrning

För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs skriftligt tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att Du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Vid uthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning kan Du mista hyresrätten.

Avfall

Hushållssopor slängs i sopnedkast i trapphus eller i sopkärl på gård. Pappersåtervinning finns i anslutning till några av våra fastigheter. Se Din fastighet för mer information. Grovsoprum finns i de flesta av våra fastigheter. Här slängs endast rena grovsopor, d.v.s. inte hushållssopor, elavfall eller farligt avfall. För de fall det inte finns grovsoprum kan man istället lämna avfallet på någon av stadens fem återvinningscentraler.

Ansökan om lägenhetsbyte

Vi kan postledes sända bytesblankett vid förfrågan.

Uppsägning

Skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller 3 månader före önskad avflyttning. När Du har sagt upp Din lägenhet är Du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

In och ut flytt

Respektera de tvättider som gäller och avsluta ditt tvättpass i tid. Gällande tvättider är vardagar mellan 07.00 och 22.00 samt helger mellan 10.00 och 22.00. Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finns.

Hyra

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Var noga med att betala hyran i tid, att betala rätt summa samt att ange rätt avinummer för perioden. Vid försenad inbetalning kommer påminnelseavgift debiteras. Får Du ingen hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Även om Du ej fått Din hyresavi är Du skyldig att betala hyran.

Autogiro

Vi har för närvarande inte autogiro.

Trivsel och ordning

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende, alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. trapphus, hiss och tvättstuga. De som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Visa extra hänsyn vardagar mellan kl. 22.00 och 08.00 samt helger mellan kl. 22.00-10.00.

Eftersom trapphus är utrymningsvägar får inget placeras så att det hindrar framkomligheten. Av brandsäkerhetsskäl och av hänsyn till allergiker råder det rökförbud i samtliga allmänna utrymmen. Förhindra inbrott genom att stänga entrédörrar, låsa källardörrar och vara uppmärksam på om någon obehörig uppehåller sig i garage eller andra allmänna utrymmen. Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

Grannarna stör

Tag i första hand kontakt med din störande granne och tala om att du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet. Om ärendet inte kan lösas genom oss, så lämnar vi det vidare till hyresnämnden.

Avfall

Hushållssopor slängs i sopnedkast i trapphus eller i sopkärl på gård. Pappersåtervinning finns i anslutning till några av våra fastigheter. Se Din fastighet för mer information. Grovsoprum finns i de flesta av våra fastigheter. Här slängs endast rena grovsopor, d.v.s. inte hushållssopor, elavfall eller farligt avfall. För de fall det inte finns grovsoprum kan man istället lämna avfallet på någon av stadens fem återvinningscentraler. Läs mer här

Målning och tapetsering

Du får måla och tapetsera lägenheten själv om det sker på ett fackmannamässigt sätt. Tänk på att välja färger och tapeter som inte är extrema, annars kan Du bli skyldig att återställa lägenheten när Du flyttar. Kontakta oss innan Du påbörjar arbetet.

Tvättstugorna

Respektera de tvättider som gäller och avsluta ditt tvättpass i tid. Gällande tvättider är vardagar mellan 07.00 och 22.00 samt helger mellan 10.00 och 22.00. Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finns.

Fel och brister

Uppstår fel och brister i lägenheten ska de anmälas omedelbart. Om större skada uppstår som följd av att anmälan inte gjorts, kan Du som hyresgäst bli ersättningsskyldig.

Andrahandsuthyrning

För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs skriftligt tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att Du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Vid uthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning kan Du mista hyresrätten.

Ansökan om lägenhetsbyte

Vi kan postledes sända bytesblankett vid förfrågan.

Uppsägning

Skall ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller 3 månader före önskad avflyttning. När Du har sagt upp Din lägenhet är Du, enligt hyreslagen, skyldig att visa upp den för nya intresserade hyresgäster.

In och ut flytt

Respektera de tvättider som gäller och avsluta ditt tvättpass i tid. Gällande tvättider är vardagar mellan 07.00 och 22.00 samt helger mellan 10.00 och 22.00. Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finns.

Kunde vi inte svara på dina frågor?

Fyll i formuläret så återkommer vi

Senator-logga

Fastighets AB Senator

Nybrogatan 35, 5tr,

SE-114 39 Stockholm

Kontakta oss

Tel: 08 - 660 58 10

Email: kundtjanst@senator.se


Våra telefontider:

Måndag-torsdag 10:00 - 16:00

Fredag 10:00 - 15:00

Lunchstängt 12:00 - 13:00

Senator-Fastigheter-fastighetsagarna-statsimissionen-AAA-rating

Producerad av Webbfabriken Webbyrå