Senator-Fastigheter-Swedenborgsgatan

Mitt boende

Vi är glada över att du är kund hos oss och hoppas att du trivs. Här nedan finns svar på de vanligaste frågorna för dig som hyresgäst. Skulle det vara något du undrar över och inte hittar svaret kontakta oss gärna. För att göra en felanmälan gå in på mina sidor.

Bredband, tv telefoni

Brandvarnare

Parkering

Rökförbud

Vinds- och källarförråd

Tvättstuga

Hyresgästens underhållsansvar

Cykel och barnvagnsförråd

Gård och utemiljö

Nycklar

Renovera lägenheten

Trapphus/entré

Besittningsskydd

Värme/Kyla i lägenheten

Gör det själv tips

Energispartips

Bredband, tv telefoni


Stycke 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Stycke 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.


Brandvarnare


Stycke 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Stycke 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Parkering


Garage

Med tanke på brandrisken är det inte tillåtet att förvara brandfarliga material, vätskor, gaser mm i garaget.

Stycke 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lediga parkeringsplatser

Vi har parkeringsplatser och garage i x, y och x. Kontakta oss för lediga platser och mer information.

Undvik felparkering

Ur trivselsynpunkt och av säkerhetsskäl är det viktigt att du parkerar på anvisade parkeringsplatser. Felparkerade fordon åläggs kontrollavgift av anlitat bevakningsföretag.

Rökförbud


Förbjudna områden

Rökning är förbjuden i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor eller andra gemensamma utrymmen i våra fastigheter.

Vinds- och källarförråd


Användning

Använd det förråd som tillhör din lägenhet och använd ett godkänt lås på dörren. Titta gärna till ditt förråd regelbundet. Tänk på brandrisken, förvara inte brandfarliga ämnen i förrådet. Du ansvarar för ditt förråd även om du inte använder det och därför ska det alltid vara låst.

Tvättstuga


Stycke 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Stycke 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hyresgästens underhållsansvar


Hemförsäkring

Teckna alltid en hemförsäkring. Skulle du råka ut för brand, inbrott eller annan förstörelse och saknar hemförsäkring får du ingen ersättning för det förstörda eller försvunna.

El abonnemang

Du ansvarar själv för att teckna och avsluta abonnemang för din hushållsel.


Balkong

Njut av din uteplats, men tänk på några saker. Häng blomlådor på insidan av räcket, det kan finnas risk för att dessa ramlar ner. Skaka inte mattor eller annat på balkongen, eftersom din granne kan få in dammet i sin lägenhet.

Att grilla med öppen låga (kol eller gas) är förenat med brandrisk och är därför inte tillåtet. Elgrill är ett alternativ, men ta hänsyn till grannarna så de inte får in matos i sin lägenhet

Håll slasken och avloppet rena

Häll inte ut kemikalier eller oljor i slasken. Spola inte heller ner dem i toaletten. Istället kan du lämna dem på någon av Kommunens återvinningsstationer. Släng inte föremål, exempelvis tops, i toaletten

Husdjur

Du får ha husdjur i lägenheten om de inte stör dina grannar. Tänk på att hundar ska vara kopplade på allmän plats inom bostadsområdet och att katter ska hållas under tillsyn. Det är INTE tillåtet att rasta hundar och katter på lekplatser eller på gräsmattor som används för lek och rekreation. I övrigt hänvisar vi till lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Flyttstädning

Naturligtvis skall en ordentlig flyttstädning inklusive fönsterputsning genomföras av avflyttande hyresgäst. Har du förråd utanför lägenheten så ska också detta tömmas och städas. Om lägenheten och förrådet inte är ordentligt städade när du lämnar dem, debiterar vi dig för städkostnaderna. Nycklarna till lägenheten lämnar du vanligtvis i samband med slutbesiktning.

Fest

Visst är det roligt med fest men tänk på att du har grannar att ta hänsyn till. Meddela dem gärna i förväg. Både musik och röster hörs genom huset och kan störa fler än du tror. Blir du själv störd när någon annan har fest, kan du antingen själv kontakta de störande eller så meddelar du oss under dagtid och Polisen under nätter och helger. Hög musik, som stör andra boende, kan betraktas som en störning. Störningar kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.

Musik

Tänk på dina grannar när du spelar musik eller tittar på TV. Höga ljud är störande för många och påverkar trivseln i boendet. Hög musik, som stör andra boende, kan betraktas som en störning. Detta kan i sin tur leda till att du förlorar rätten att bo kvar i din lägenhet.


Paraboler

Du får inte utan tillstånd montera parabol eller annan antenn på fastigheten. Överträdelse betraktas som skadegörelse.

Persienner

Persienner sätter du som hyresgäst själv in om så önskas. Finns det redan persienner när du flyttar in, har tidigare hyresgäst lämnat kvar dessa. Du ansvarar själv för persiennerna.

Ventiler

Håll dina friskluftsventiler öppna annars fungerar inte ventilationssystemet som det ska. Rengör filtret i din fläkt (där sådan finns) minst en gång i månaden. Rengör din badrumsventil regelbundet med borstmunstycket på din dammsugare. Ändra aldrig inställning av ventilen, det kan störa injusterad luftmängd. Stäng inte in fukten i badrummet när du har duschat eller badat. Lämna gärna badrumsdörren öppen och dra undan eventuellt duschdraperi. Våra lägenheter kontrolleras regelbundet enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Ohyra/skadedjur

Skulle du få problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet är det viktigt att du omedelbart kontaktar det företag vi har avtal om skadedjursbekämpning med. Denna service kostar dig inget. Telefonnumret hittar du på anslagstavlan.

Flyttstädning

Naturligtvis skall en ordentlig flyttstädning inklusive fönsterputsning genomföras av avflyttande hyresgäst. Har du förråd utanför lägenheten så ska också detta tömmas och städas. Om lägenheten och förrådet inte är ordentligt städade när du lämnar dem, debiterar vi dig för städkostnaderna. Nycklarna till lägenheten lämnar du vanligtvis i samband med slutbesiktning.

Cykel och barnvagnsförråd


Barnvagnar

Om det inte finns särskild uppställningsplats för barnvagnar i ditt trapphus måste du ta in vagnen i din lägenhet eller ställa den i barnvagnsförrådet om sådant finns. Se även Utrymningsvägar.

Cyklar

Din cykel parkerar du i cykelställ eller i cykelrum om sådant finns. Av utrymningsskäl får aldrig cyklar parkeras i trapphus.

Motorcyklar/mopeder

Om det inte finns särskild uppställningsplats för barnvagnar i ditt trapphus måste du ta in vagnen i din lägenhet eller ställa den i barnvagnsförrådet om sådant finns. Se även Utrymningsvägar.

Gård och utemiljö


Mata inte fåglarna

Mata inte fåglar på din balkong eller på marken i anslutning till fastigheten. Fågelmat blir ofta mat åt skadedjur, som möss och råttor.

Grillning

På grund av brandrisk är det inte tillåtet att grilla med öppen eld (kol eller gas) på balkonger och de flesta uteplatser.

Sandlådor

Sandlådorna är till för barnen. Du som har husdjur måste se till att dessa inte gör sina behov där.

Stycke 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Nycklar


Var rädd om dina nycklar

Var rädd om dina nycklar. Det är dyrt att byta lås och skulle du ha oturen att få inbrott kan det bli problem med försäkringsbolaget om inte samtliga nycklar finns.

Extra nycklar

Kontakta oss om du önskar extranycklar. Du får då en rekvisition och kan hämta nycklarna hos anvisat låsföretag. Du betalar själv för extranycklar. När du flyttar ska samtliga nycklar lämnas in.

Utelåst

Kontakta en låsfirma om du låst dig ute. Vi har inga reserv nycklar till lägenheterna. Om du förlorat någon nyckel får du betala för ett låsbyte vilket kostar ca 2000-3000 kr.


Renovera lägenheten


Målning och tapetsering

Du får måla och tapetsera i din lägenhet om det görs på ett fackmannamässigt sätt. Vid målning och tapetsering bör färger och mönster väljas som accepteras av såväl oss som av kommande hyresgäster, annars kan du bli ersättningsskyldig. Är du osäker på färgval eller hur du ska gå till väga, så kontakta oss.

Spegelväggar

Montering av spegelvägg skadar både vägg och tapet. Som hyresgäst är du alltid skyldig att återställa vägg och tapet vid avflyttning.

Tittöga

Det är tillåtet att montera ”tittöga” i ytterdörren om det sker på ett fackmannamässigt sätt.

Installera tvättmaskin/torktumlare

Vill du ha en tvättmaskin i din lägenhet måste du alltid först undersöka om det är möjligt. Vill du köpa och installera en egen tvättmaskin måste detta ske av behörig personal. För att undvika fukt- och mögelskador är det även lämpligt att installera en kondenstorktumlare. Det är inte tillåtet att på egen hand ansluta torktumlare till fastighetens ventilationssystem (s k evakueringstorktumlare). Det är viktigt att du talar med oss innan du köper egen torktumlare.

Innedörrar

Du ansvarar för den utrustning som finns i lägenheten. Om du plockar bort innerdörrarna i din lägenhet måste de förvaras på ett sådant sätt att de inte kommer till skada samt sättas tillbaka när du flyttar.


Installera diskmaskin

Kontakta oss för att se om det finns förutsättningar för att koppla in diskmaskin i din lägenhet. Det gäller både bänk- och golvdiskmaskin.

Trapphus/entré


Trapphus

Trapphus fungerar både som entré och utrymningsväg i ditt boende. För allas trivsel och av säkerhets- skäl får därför inte exempelvis cyklar, rollatorer eller barnvagnar ställas här. Rökning i trapphus är förbjuden.

Källare är utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så att räddningspersonal alltid kan komma fram.

Utrymningsvägar

Trapphus, loftgångar, entréer samt gångar och trappor i vindar och källare är viktiga utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av föremål. Utrymningsvägar måste alltid hållas fria så räddningspersonal kan komma fram.


Besittningsskydd


Stycke 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Stycke 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Värme/Kyla i lägenheten


Värme

Undersökningar visar att människor i regel mår bäst vid en inomhustemperatur på ca 21°C. Vi strävar därför efter att hålla denna temperatur i lägenheterna.

Kontrollera temperaturen

När du kontrollerar temperaturen, mät då mitt i rummet och en meter ovan golvet. Visar det sig att temperaturen ligger under 20 grader där gör du en felanmälan.

Gör det själv tips


Stycke 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Stycke 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Stycke 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Stycke 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Energispartips


Stycke 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Stycke 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Senator-logga

Fastighets AB Senator

Nybrogatan 35, 5tr,

SE-114 39 Stockholm

Kontakta oss

Tel: 08 - 660 58 10

Email: kundtjanst@senator.se


Våra telefontider:

Måndag-torsdag 10:00 - 16:00

Fredag 10:00 - 15:00

Lunchstängt 12:00 - 13:00

Senator-Fastigheter-fastighetsagarna-statsimissionen-AAA-rating

Producerad av Webbfabriken Webbyrå